background

geschiedenis

De similiaregel regel werd als zodanig al beschreven door ‘de vader van de geneeskunde’, Hippocrates van Kos (ca. 460-377 v.Chr.) en later door de middeleeuwse arts en chemicus Paracelsus (1493/1494-1541). Samuel Hahnemann (1755-1843) heeft deze geneesmethode toegankelijk gemaakt voor de moderne tijd. Naast geneeskunde had hij ook scheikunde gestudeerd.

diagnose

Het stellen van de homeopathische diagnose gebeurt op basis van de etiologie, de klachten en de fysieke en psychische kenmerken van de patiënt. De gehele lichamelijke en psychische make-up van de patiënt, samen met zijn geschiedenis, bepalen het homeopathisch similimum, het best passende geneesmiddel. Bij iedere patiënt wordt een keuze uit zo’n 3.000 verschillende geneesmiddelen gemaakt. Iedere patiënt krijgt naast een reguliere medische diagnose ook een individuele homeopathische diagnose.

Indicaties voor homeopathie: - Chronische aandoeningen - Als reguliere medicijnen gecontraïndiceerd zijn - Blijvende klachten na een ziekte of na medicatie - Recidiverende klachten, bijvoorbeeld infectieziekten - Persisterende klachten - Klachten na een trauma - Onbegrepen klachten.

vertel over uzelf

Bij homeopathische behandelingen van ziekte wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken.

Daarom vergt een homeopathisch consult (veel) meer tijd dan een consult bij een huisarts of specialist.
De tijd die nodig is om een goed beeld van uw gestel te krijgen.

  • Wilt u uw klachten zo nauwkeurig mogelijk beschrijven? Bijvoorbeeld: Wanneer zijn ze begonnen? Wat voelt u precies? Wanneer heeft u last? Welke invloeden maken de klachten erger of minder?
  • Maakt u een overzicht van de ziekten en klachten die u vroeger gehad heeft. Eerdere behandelingen, zoals operaties en medicijnen geven aanvullende informatie.
  • Ook verschijnselen zoals wratten, kloven, nagelbijten zijn bruikbaar voor de homeopathisch arts.
  • Hoe werkt uw gestel? Denk daarbij aan ontlasting, urinelozing, transpiratie, temperatuurregeling, seksuele functies en slaap.
  • Heeft u voorkeur voor de afkeer van bepaalde voedingsmiddelen? Krijgt u klachten door voedingsmiddelen?
  • Uw karakter, uw reactie op verdriet, boosheid, alleen zijn e.d., en uw speciale gevoeligheden zijn belangrijke gegevens.
Het kan zijn dat u onverklaarbare of merkwaardige verschijnselen of gevoelens heeft. Ieder mens heeft zijn eigenaardigheden. Dit soort gegevens is toch zeer belangrijk voor de keuze van het homeopathisch geneesmiddel. Aarzel daarom niet om dergelijke zaken te vertellen.

Met behulp van dit soort vragen zoekt de homeopathische arts naar alles wat een mens als individu typeert. Ieder mens is anders.
Een homeopathisch geneesmiddel past bij een mens zoals een sleutel in een slot past en activeert het hele gestel om beter te werken.

De homeopathische arts kijkt niet zozeer naar de organen afzonderlijk als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren.

Het succes van uw behandeling hangt af van onze gezamenlijke inspanning

de mens en niet alleen de kwaal

Door herstel van het natuurlijk evenwicht zal het homeopathisch geneesmiddel uw welbevinden verbeteren. Het kan ervoor zorgen dat u in de toekomst minder vaak ziek wordt. Uw eigen weerstand functioneert dan beter en u wordt minder afhankelijk van geneesmiddelen.

Dit hele proces kan langzaam verlopen wanneer de klachten al lang bestaan.
Een homeopathisch geneesmiddel werkt anders dan een gewoon geneesmiddel. Het effect lijkt meer op de reactie bij een vaccinatie, waarbij ook uw eigen weerstand wordt gestimuleerd. Dat betekent dat in het begin klachten tijdelijk erger kunnen worden.
Dit effect kan worden afgezwakt, bijvoorbeeld door het geneesmiddel minder vaak te nemen. Bij twijfel kunt u gerust contact met mij opnemen.

Een homeopathisch arts beoordeelt bij ieder consult uw gezondheidstoestand. Het kan voorkomen dat verder onderzoek of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zo nodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere geneesmiddelen en homeopathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast homeopathische geneesmiddelen (blijven) gebruiken.

tarieven

Voor een homeopathische behandeling zijn weinig frequente maar wel langdurige consulten nodig. Een eerste consult duurt zeker anderhalf uur. Voor vervolgconsulten moet u op een uur rekenen.

De kosten per consult bedragen:

Eerste consult: € 142,50
Vervolgconsult € 85,00

U wordt verzocht het bedrag na afloop van het consult per pin te voldoen (eventueel contant).

De kosten voor de homeopathische behandeling worden door veel verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Informatie kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

Consulten die niet minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

© Copyright 2023