background

homeopathische geneeskunde

De essentie van de homeopathie is het vinden van het geneesmiddel dat in staat is het zelfgenezende vermogen van de patiënt optimaal te stimuleren. Dus in feite helpt het homeopathisch geneesmiddel iemand zelf te genezen. De homeopathische geneeskunde wordt gekenmerkt door het toepassen van de similiaregel en het speciale bereidingsproces van de geneesmiddelen, het potentiëren.

visie

De homeopathische visie op ziekte is dat er bij ziekte sprake is van een verstoring van de het natuurlijke evenwicht. Door de juiste informatie kan het zelfgenezend vermogen dat ieder levend organisme bezit, gestimuleerd worden waardoor de balans hersteld wordt en het lichaam geholpen wordt de ziekte te overwinnen of zo goed mogelijk te laten verdwijnen.

de similiaregel

De similiaregel luidt: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen oftewel ‘Similia Similbus Curentur’. Dat wil zeggen dat er een geneesmiddel wordt gezocht bij een zieke waarvan bekend is, dat het – in grotere hoeveelheden – dezelfde verschijnselen kan veroorzaken. Een geneesmiddel kan afkomstig zijn van een mineraal, een plant of een dier.


het potentiëren

Door het speciale bereidingsproces van een homeopathisch geneesmiddel – het wordt stapsgewijs verdund en geschud – neemt de geneeskracht toe, terwijl de kans op (chemische) bijwerkingen afneemt.


geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen zijn afkomstig uit planten, mineralen en dierlijke producten. Daarnaast worden er ook homeopathische geneesmiddelen gemaakt van bijvoorbeeld reguliere geneesmiddelen of andere chemische stoffen om bijwerkingen te verminderen.

de praktijk

De praktijk als homeopathisch arts is gestart in 1991 in Almere, na werkzaam te zijn geweest als huisarts en verpleeghuisarts.
De praktijk is in 1998 voortgezet in Friesland in een voormalig koetshuis omgeven door de bossen van Olterterp.

Kenmerkend is de persoonlijke en zorgvuldige manier van werken. Elke behandeling is ge-baseerd op een uitgebreide persoonlijke analyse waarin alle aspecten die het welbevinden van de patiënt beïnvloeden samenhangend in beeld komen.

Er wordt gestreefd naar een efficiënte en op resultaat gerichte behandeling, aansluitend op de reguliere gezondheidszorg. Centraal staan ondersteunende gesprekken op het gebied van leefstijl en levensvragen.

Enna Stallinga heeft regelmatig de resultaten van verschillende homeopathische middelen in artikelen beschreven en besproken op congressen en seminars. Ook maakt ze deel uit van landelijke collegiale werkgroepen.

openingstijden

Telefonisch spreekuur dagelijks tussen 09:00-10:00 uur, behalve op donderdag.

Een afspraak maken kan tussen 13:00-13:30 uur
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

t 0512-38 50 85

Of via

BIG-nummer: 19024051001

arts voor homeopathie en algemene geneeskunde

AVIG
© Copyright 2023